//
archives

Archive for

NMBS: naam invullen om prijs te berekenen

Waarom zou een website je verplichten je voornaam en naam in te vullen om je de prijs van een product te laten opzoeken? Niet natuurlijk. En toch, de NMBS doet het op zijn vernieuwde website. Prijs van een ticket kennen? Naam invullen! Er schort nog wel meer aan de nieuwe site. Volg even mee. We … Continue reading

Testing words on anxiety pages

Here is an A/B test that shows that testing words can be important on all types of pages. Too often, word testing is perceived as something for buttons, action, conversion. In the best of cases, also links and navigation will come into consideration for word testing. This test in Which Test Won shows that words … Continue reading

The value of a Like: a story of bots and fraud

Engagement is said to be of utmost importance in sociale media. You need Likes, you need followers, you need conversation. But lots of rumours about the devaluation of the Like. What if, say, 90% of the campaign money in Facebook appears to be wasted? A Belgian internet agency did the test and reports. Jan van … Continue reading

Adapt e-mailings for the small screen – 12 steps

More and more e-mail is being read on tablet and smartphone screens. Less people hold a separate e-mail address for their smartphones – that was more important in the early days and on BlackBerry. Make sure that the e-mailings you distribute – be it newsletters or direct mail – are readable on the smaller screens. … Continue reading

E-mailnieuwsbrieven leesbaar voor kleine schermen: 12 tips

Meer en meer e-mail wordt op kleinere schermen gelezen, de schermen van de tablets en de smartphones. Minder mensen hebben een apart mailadres voor de mails naar hun smartphone, wat vooral voor Blackberry’s belangrijk is (of was). Stuurt u mailings van nieuwsbrieven of direct marketing uit, zorg er dan voor dat ze ook op de … Continue reading

De nieuwe stemcomputers: veel verbetering nodig

De papierrollen waren lang genoeg, en dat is ongeveer het enige waarvoor de voorzitter van het stembureau niet is moeten tussenbeide komen. Wat evenwel nog belangrijker is: de stemprocedure heeft voor veel verwarring gezorgd, voor onzekerheid of er correct gestemd is en voor ontgoocheling dat je zelf je stembiljet niet in de urne mocht droppen. … Continue reading

Hoe fout loopt het zondag met het nieuwe elektronisch stemsysteem?

Het nieuwe systeem van elektronisch stemmen dat we zondag bij de gemeenteraadsverkiezingen gaan gebruiken, toont geen respect voor de kiezer. Het is een typisch uitvloeisel van organisatiegericht denken en van waarschijnlijk van compromisbeslissing by committee. Het zal leiden tot democratische vervreemding. Het klinkt wijds en sinister, maar ik vrees dat het zo zal zijn. De … Continue reading

App vs mobile site: learning from old school metrics

Impressions, visits and unique visitors: they are metrics of the old webworld. Yet, they can be an element in the choice between the app and the mobile site. The starting point should not be these metrics, but the customers’ toptasks. Vendors of apps and mobile sites besiege companies and organisations and their online budgets. All … Continue reading

Geef uw e-mailadres om deze blog te volgen en e-mail te krijgen als nieuwe artikels worden gepubliceerd.

Toon on Twitter

Advertisements