Vingerafdruk op eID, en toch blijft privacy rechtsprincipe

Anders dan de ministers wilden, zegt het Grondwettelijk Hof dat de strengere Europese privacywet wél van toepassing is op de vingerafdruk op de eID-kaart.

De wet die de vingerafdrukken naar de identiteitskaart brengt, springt te los om met het grondrecht van de privacy. Het Grondwettelijk Hof fluit de regering eigenlijk deels terug. De motivatie van het Hof is duidelijk en belangrijk.

Tijdens de minderheidsregeringen Michel I en II waren de ministers van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en (na diens ontslag door het uittreden van de N-VA) Pieter De Crem enthousiaste verdedigers van de idee en de wet om onze vingerafdrukken verplicht op de identiteitskaart te laten opnemen. Beide rechts-conservatieve politici hadden het niet zo hoog op met de bescherming van het privéleven en de bescherming van de verwerking van gevoelige persoonsgegevens. Zij zagen de toepassing van de wet zeer ruim.

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 14 januari 2021 heeft dan wel het bezwaar tegen die wet van enkele mensenrechtenorganisaties en burgers (waaronder ikzelf [1]) verworpen, maar het Hof aanvaardde wel uitdrukkelijk het standpunt van de klagers dat de vingerafdruk op de kaart een zaak van privacy is: “een inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven en in het recht op bescherming van persoonsgegevens“.

En wat meer is, het Hof fluit de regering terug die had gewild dat de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend in zijn Engelse afkorting GDPR) niet van toepassing zou zijn.

De AVG is wel van toepassing, stelt het Hof, “aangezien digitale vingerafdrukken biometrische gegevens uitmaken” in de zin van de AVG, is die Europese verordening van toepassing. De vingerafdrukken moeten dus omzichtig behandeld worden omdat het biometrische gegevens zijn. Lichamelijke gegevens die uniek zijn aan elke persoon en deel zijn van onze persoonlijke integriteit.

Anders dan de ministers wilden, zegt het Hof dat de strengere Europese GDPR wél van toepassing is.

Uiteraard waren wij teleurgesteld dat het Hof de hele vingerafdrukidee niet naar de prullenmand verwees. Maar deze duidelijke omschrijving hoe en waarom het gebruik van biometrische gegevens aan strengere privacyregels onderworpen moet blijven, verzachtte de teleurstelling, net zoals het duidelijke standpunt over alleen-lezen.

Het hellend vlak blijft bestaan. Een volgend wetsontwerp of wetsvoorstel kan alles weer op de helling zetten. Maar dit arrest is een duidelijke handleiding voor rechters wanneer zaken over de vingerafdruk voor de rechtbank worden gebracht.

Dit is het derde artikel in een reeks van vijf.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 


[1] Wij, dat wil zeggen: een groepje van vier burgers, waaronder ikzelf, getrokken door Matthias Dobbelaere-Welvaert, privacyjurist, docent, auteur en een van de bezielers van Ministry of Privacy. De zaak voor het Grondwettelijk Hof werd voorbereid en gepleit door Mr. Geert Lenssens. Voor deze actie werd met crowdfunding via stopvingerafdruk.be meer dan 26.000 euro verzameld.

Author: Toon Lowette

Toon Lowette started working in online publishing in 1982 as researcher, publisher and consultant, after six years as economics jourmalist. In July 2018, he retired and moved from Belgium to Spain, (among other things) important interest areas are privacy, protection of personal data, the right to oblivion, and democracy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.