Signal for me, please

Whatsapp or Signal? The difference will become a lot bigger as of 15 May. I go for the latter.

It is not entirely wrong to say that what WhatsApp wants to change in the privacy settings by May 15, 2020 does not make much difference. But they don’t just do it for no reason. There are good reasons to consider Signal.

1. Monopoly and competition

WhatsApp belongs to Facebook, a data-guzzling company that is constantly breaking promises. Facebook will fully integrate Facebook, Messenger, WhatsApp and Instagram in the near future. The main reason why they are doing so now is that legal measures are (finally) being considered in both the US and the EU to counter monopoly formation. By integrating the services in a technically inextricable way, it will become a lot more difficult for regulators to split up the mega-company. The plans to introduce Libra’s own currency also fit into this.

2. Online shopping and advertising

Moreover, they want to bring shops and advertising on WhatsApp, allow purchases through that channel and integrate shopping with Facebook. Encryption or not, every link clicked in a WhatsApp message is being (already) followed. So, you will reveal a lot about your buying interests. That’s what it’s all about. And in a way, Facebook is right. Indeed, not much will change, they will suck in every new piece of data.

Soon, I will leave WhatsApp. I notice that family and friends have a much lower threshold for switching.

WhatsApp encryption by the way has been under discussion for a while now. The UNO and other international organizations and large companies no longer use WhatsApp.

Hence Signal. The Signal app. Signal does not request user data, only a phone number. There are no servers that follow you or try to build a profile. Chats and conversations are not tracked; everything is in the app. Your contact list is not communicated. Signal is a non-profit organization with open-source software and collaboration. It does everything WhatsApp does: chatting, video calling, groups, desktop app on the PC, … The thing is, you don’t make a company rich that avoids taxes everywhere. A company that seizes personal data wherever it can seize them, and then commercially and politically does whatever it likes. A company that constantly lies and breaks promises. By the way, read a while ago: Facebook makes 16 $ per month per user in sales with personal data that users so enthusiastically pass on for free.

What data do the different chat apps absorb? This overview speaks for itself.

I myself have been using Signal for about four years. At first, in a limited circle of convinced friends. Two years ago, I started using WhatsApp (forced by painful circumstances in which I immediately needed a lot of communication). Soon I will be leaving WhatsApp. I notice that family and friends now have a much lower threshold for switching. I now get new Signal contacts daily, on the same phone number as what is currently still connected to WhatsApp.

When asked if Signal is safe, Edward Snowden recently replied on Twitter, “I use it every day and I’m still alive.”

Wikipedia on SignalBackground at Increment.com

Doe toch maar Signal

Whatsapp of Signal? Het verschil wordt vanaf 15 mei nog een stuk groter.

Het is niet helemaal verkeerd te stellen dat wat WhatsApp tegen 15 mei 2020 wil wijzingen in de privacy-instellingen niet veel verschil maakt. Maar ze doen het niet zomaar. Genoeg om toch Signal te overwegen.

1. Het monopolie versterken

WhatsApp is van Facebook, een dataslurpend bedrijf dat voortdurend beloftes verbreekt. Facebook gaat Facebook, Messenger, WhatsApp en Instagram in de komende tijd volledig integreren. De belangrijkste reden waarom ze dat nu doen is dat er zowel in de VS als in de EU (eindelijk) wettelijke maatregelen worden overwogen om monopolievorming tegen te gaan. Door nu de verschillende diensten technisch diepgaand te integreren, kan het voor regulatoren een stuk moeilijker worden om het megabedrijf op te splitsen. De plannen om de eigen munt Libra in te voeren, passen ook daarin.

2. Online shopping en reclame

Concreet willen ze shops en reclame op WhatsApp brengen, aankopen via dat kanaal mogelijk maken en integreren met Facebook. Encryptie of niet, elke link die wordt aangeklikt in een WhatsApp-bericht wordt (nu ook al) gevolgd. Je zal dus heel wat prijsgeven over je koopinteresses en daar is het natuurlijk om te doen. Op dit punt hebben ze gelijk: er verandert inderdaad niet veel, ze zullen elk nieuw stukje data erbij opzuigen.

De encryptie van WhatsApp staat trouwens al een tijdje ter discussie. De UNO en andere internationale organisaties en grote bedrijven gebruiken WhatsApp niet meer.

Binnenkort verlaat ik Whatsapp. Ik merk dat de drempel om over te stappen bij familie en vrienden veel lager is.

Signal, dus. De app Signal. Signal vraagt geen gebruikersgegevens, alleen een telefoonnummer. Er zitten geen servers achter die je volgen of proberen een profiel op te bouwen. Chats en gesprekken worden niet bijgehouden; alles zit in de app. Contactenlijst wordt niet doorgegeven. Signal is een non-profit organisatie met opensourcesoftware en -samenwerking. Ik gebruik het al een jaar of vier en het doet qua functies alles wat WhatsApp ook doet: chatten, videobellen, groepen, bureaublad-app op de pc, … Je maakt er geen bedrijf mee rijk dat overal zijn belastingen ontwijkt en dat met alle persoonsgegevens waar het beslag op kan leggen, commercieel en politiek zijn zin doet. Een bedrijf dat constant liegt en beloftes verbreekt. Overigens deze week gelezen: Facebook maakt 16$ per maand per gebruiker omzet met persoonsgegevens die de gebruikers zo enthousiast gratis doorgeven.

Welke gegevens zuigen de verschillende chatapps op? Dit overzicht spreekt voor zich.

Zelf gebruik ik Signal al een jaar of vier. Beperkte kring van overtuigden. Twee jaar geleden ben ik WhatsApp beginnen gebruiken (gedwongen door pijnlijke omstandigheden waarin ik meteen veel communicatie nodig had). Nu verlaat ik WhatsApp binnenkort. Ik merk dat de drempel om over te stappen bij familie en vrienden veel lager is. Ik krijg nu dagelijks nieuwe Signal-contacten, op hetzelfde telefoonnummer als wat voorlopig nog met WhatsApp verbonden is.

Op de vraag of Signal veilig is, antwoordde Edward Snowden onlangs op Twitter: “ik gebruik het elke dag en ik leef nog”.

Wikipedia over SignalAchtergrond bij Increment.com